Filters


Country & Danish Region
Industry
Category
Language
Job title
Company
Country
Posted
Ascendis Pharma
Hovedstaden
12-05-2021

Join a fast-growing biotech company in a new role where you will be one of the key people in supporting and evolving Ascendis’ Azure PaaS setup


Det Danske Filminstitut, DFI
Hovedstaden
12-05-2021

Har du lyst til at blive Filminstituttets nye kommunikationschef og få ansvaret for at udvikle og lede instituttets kommunikationsindsats?


Genmab
Hovedstaden
12-05-2021

You will work in a multidisciplinary international QA team to ensure compliance to industry standards and regulations. As Associate Director, GCP/PV you will conduct audits internally as well as externally at our CRO’s and collaborators. You are responsible for writing audit reports and review audit responses to audit closure. In addition, you will provide support to the clinical teams regarding GCP, PV and regulatory requirements within the area of clinical trials conduct and be the acting chair in SOP committees.


Bonnier Publications
Hovedstaden
12-05-2021

Har du lyst til at arbejde for en ambitiøs og succesrig medievirksomhed, så søger vi nu en barselsvikar i Performance Marketing afdelingen. Er du stærk analytisk og har stor erfaring med optimering af digitale brugerrejser, så kan du sagtens være den analytiker, vi har brug for.


Vestjysk Bank
Midtjylland
12-05-2021

Vi søger en bankuddannet kollega til kreditsekretariatet i vores kommende hovedkontor i Birk, Herning.


Elmann Advokatpartnerselskab
Hovedstaden
12-05-2021

Elmann Advokatpartnerselskab i København søger en erfaren advokatfuldmægtig eller yngre advokat, som brænder for at rådgive om erhvervslivets forhold.


The Climate Council is looking for a senior analyst with project management skills


Klimarådet
Hovedstaden
12-05-2021

Klimarådet søger senioranalytiker med projektledelseskompetencer


Klimarådet
Hovedstaden
12-05-2021

The growing climate challenge and various paths to green transformation of society have become one of the most important focus areas for both politicians, business and citizens. With good reason. Climate change is one of the greatest challenges of this century, and solutions must be found both in Denmark and internationally.


Klimarådet
Hovedstaden
12-05-2021

Den voksende klimaudfordring og forskellige veje til grøn omstilling af samfundet er blevet et af de absolut vigtigste fokusområder for både politikere, erhvervsliv og borgere. Med god grund. Klimaforandringer er blandt dette århundredes største udfordringer, og både i Danmark og internationalt skal der findes løsninger.


The growing climate challenge and various paths to green transformation of society have become one of the most important focus areas for both politicians, business and citizens. With good reason. Climate change is one of the greatest challenges of this century, and solutions must be found both in Denmark and internationally.


Den voksende klimaudfordring og forskellige veje til grøn omstilling af samfundet er blevet et af de absolut vigtigste fokusområder for både politikere, erhvervsliv og borgere. Med god grund. Klimaforandringer er blandt dette århundredes største udfordringer, og både i Danmark og internationalt skal der findes løsninger.


Plougmann Vingtoft søger lige nu en fagligt stærk, engageret og målrettet IPR-rådgiver til vores varemærke- og designafdeling i Hellerup. Læs mere om stillingen her.


Velliv
Hovedstaden
12-05-2021

Vil du arbejde med ejendomsinvesteringer i et af Danmarks største pensionsselskaber? Er du en erfaren Investment Manager med stort drive og den teoretiske værktøjskasse i orden? Har du lyst til at optimere Vellivs ejendomsportefølje bedst muligt i samarbejde med vores Ejendomsdirektør ved at investere, sælge samt udvikle vores nuværende ejendomsportefølje?


TORM is one of the leading product tanker companies in the world and in TORM´s CFO Area, we work ambitiously to support creating competitive advantage for our company. We strive to set the bar high and be the Reference Company in all we do. So, do you want to be part of achieving our high ambitions, while evolving your skills within Investor Relations and Corporate Finance, here is your chance. Join us as our new colleague and become part of a team that works with key strategic and financial themes to support the executive decision-making in TORM.


We are looking for a chief consultant or consultant who will help strengthen our efforts for a digital, green transition of energy and supply, activating the flexibility of energy use in supplies, buildings, transport and industry and the interaction between these sectors.


Vi søger en chefkonsulent eller konsulent, der vil være med til at styrke vores indsats for en digital, grøn omstilling af energi- og forsyning, aktivering af fleksibiliteten i energianvendelsen i forsyninger, bygninger, transport og industri og samspillet mellem disse sektorer.


Genmab
Hovedstaden
12-05-2021

Genmab is focused on the creation and development of innovative and differentiated antibody products, with the aim of improving the lives of cancer patients.


Are you an experienced pharmacovigilance specialist looking for a dynamic role where you can combine your expertise, collaborative skills and natural drive for improvement? Do you want to be part of an organisation where passion and engagement are met with opportunities for professional development? If you find this exciting and inspiring, you may be our new Pharmacovigilance Compliance Specialist.


DLR Kredit
Hovedstaden
12-05-2021

Vi udvider igen Erhvervsafdelingen med flere kolleger til kreditvurdering af låneansøgere til finansiering af erhvervsejendomme.


Interesserer du dig for konfliktløsning? Og har du en ambition om at blive skarp til at procedere i tæt samarbejde med nogle af branchens dygtigste advokater? Så er du måske en af vores nye advokatfuldmægtige på kontoret i København.


Coop Ejendomme er i rivende udvikling og har derfor behov for at udvide det juridiske team med endnu en advokat. Vægter du kvalitet, grundighed og faglighed – og er du ikke bleg for at komme med dit bud på, hvordan vi løser opgaver? Vil du arbejde med en af Danmarks mest spændende ejendomsporteføljer? Så er du den ejendomsadvokat Coop Ejendomme har brug for.


Thurlestone Shipping
Hovedstaden
11-05-2021

We are looking to strengthen our Handysize/Supramax and Panamax broking teams in London, Copenhagen, Hamburg and Athens.


Spar Nord
Nordjylland
11-05-2021

Som vores nye IT systemtekniker bliver du en del af Sparnord IT drift, vi søger en bred profil med høje ambitioner og gode samarbejdsevner


Energistyrelsen
Hovedstaden
11-05-2021

Are you interested in the resources in the Danish subsoil and do you want to help make a difference to climate efforts? Do you want to work in an area with great political attention, great interests, global perspective and potentially great influence on the Danish climate effort? Then this job as deputy manager in the Danish Energy Agency's Center for Underground and Emergency Preparedness might be for you!


Energistyrelsen
Hovedstaden
11-05-2021

Interesserer du dig for ressourcerne i den danske undergrund og vil du være med til at gøre en forskel for klimaindsatsen? Har du lyst til at arbejde på et område med stor politisk bevågenhed, store interesser, globalt perspektiv og potentielt stor indflydelse på den danske klimaindsats? Så er dette job som souschef i Energistyrelsens Center for undergrund og beredskab måske noget for dig!


ALK-Abelló
Sjælland
11-05-2021

Are you passionate about working with analytics and do you thrive in a GMP-regulated environment? Do you want to help ensure the quality of allergy medicine? Then you might be our new analytics chemist in Quality Control Analytics (QCA) team 2.


ALK-Abelló
Sjælland
11-05-2021

Brænder du for at arbejde med analyser, og trives du i et GMP-reguleret miljø? Har du lyst til at være med til sikre kvaliteten af medicin til allergi? Så er du måske vores nye analysekemiker i Quality Control Analytics (QCA) team 2.


PensionDanmark
Nordjylland
11-05-2021

PensionDanmark ønsker at tilbyde medlemmer og virksomheder den allerbedste rådgivning og service. Så ved du en masse om pensionsforhold, og har du lyst til at dele den viden med vores medlemmer? Så er det måske dig, vi leder efter.


Nævnenes Hus
Midtjylland
11-05-2021

Har du lyst til at blive en del af et stærkt fagligt miljø, hvor ambitioner, initiativ og holdånd vægtes højt? Så skal du søge en af stillingerne som jurist i Nævnenes Hus.


The heating sector is facing a significant restructuring in the coming years. By 2030 at the latest, we expect that al heating in Denmark is based on renewable energy sources. District heating plays a key role in this conversion, and right now there is extra speed - both in relation to making district heating 100 percent. green, and also in the form of a lot of new district heating projects. That is why we are now looking for a new colleague for our newly created one Task Force to help the new district heating projects on their way.


Varmesektoren står overfor en markant omstilling de kommende år. Senest i 2030 forventer vi, at al opvarmning i Danmark er baseret på vedvarende energikilder. Fjernvarmen får en nøglerolle i denne omstilling, og lige nu er der ekstra meget fart på – både i forhold til at gøre fjernvarmen 100 pct. grøn, og også i form af en masse nye fjernvarmeprojekter. Derfor søger vi nu en ny kollega til vores nyoprettede Task Force, der skal hjælpe de nye fjernvarmeprojekter på vej.


Handelsbanken
Hovedstaden
11-05-2021

Kunne du tænke dig at arbejde med at udvikle og implementere digitale løsninger og samtidig levere værdi til forretningen ved at optimere processer? Motiveres du af at gøre en forskel? Så er det dig, vi har brug for i vores udviklingsafdeling i Handelsbanken Danmark.


Moalem Weitemeyer
Hovedstaden
11-05-2021

Vi samarbejder i teams, hvor forskellige personligheder og baggrunde knyttes sammen af vores lock-step-model, som er med til at udvikle og stimulere ambitiøse holdspillere. Vi tror ikke på differentieret aflønning.


The job gives you a role at the center of the development of the European electricity markets, which must be efficient, provide high security of supply and provide renewable energy with good sales and business opportunities. Specifically, it is about the development of the European intraday market, which is facing significant changes in the next few years, at the same time as the intraday market becomes an increasingly important market, as the share of wind and solar in electricity production increases. Your new workplace will be at our head office in Fredericia with the opportunity for homework and great flexibility in relation to the organization of your work.


Jobbet giver dig en rolle i centrum af udviklingen af de europæiske elmarkeder, der både skal være effektive, levere en høj forsyningssikkerhed og give den vedvarende energi gode afsætnings- og forretningsmuligheder. Konkret handler det om udvikling af det europæiske intraday-marked, der står over for betydelige ændringer i de nærmeste år, samtidig med at intraday-markedet bliver et mere og mere væsentligt marked, i takt med at vindens og solens andel af elproduktionen stiger. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af dit arbejde.


Danica Ejendomme
Hovedstaden
11-05-2021

Lige nu søger vi en dygtig og erfaren projektleder, der kan påtage sig rollen som teknisk sparringspartner for vores Asset Managers inden for Erhverv og sikre, at eksisterende og nye erhvervslejemål rent teknisk honorerer lejernes forventninger. Pt. ejer Danica Ejendomme flere end 100 erhvervsejendomme geografisk fordelt i hele Danmark, og Danica har store ambitioner om at vækste porteføljen af erhvervsejendomme.


Som outsourcing-partner for pensionsselskaber har Forca behov for at udbygge vores compliancefunktion. Vi søger derfor en dygtig compliance officer, som kan medvirke til udbygningen og kan drive arbejdet fremadrettet.


ALK-Abelló
Sjælland
11-05-2021

Would you like to have a key role in the clinical development in ALK and have the opportunity to influence the strategy on how to achieve the organizational goals of ALK?


Are you an engineer with a solid electrical engineering foundation, and are you passionate about thinking new, then you may be the one we are looking for to help us in the field of components and electricity metering to ensure that the Danish electricity grid also has a high quality in the delivery in the future.


Er du ingeniør med et solidt el-teknisk fundament, og brænder du for at tænke nyt, så er du måske den, vi søger til at hjælpe os på området for komponenter og elmåling med at sikre, at det danske elnet også har en høj kvalitet i leveringen i fremtiden.


Do you think that it is exciting to work with complicated legislation that must support a resource-efficient and green supply sector, and do you want to become part of a group where the climate and the goal of 70 per cent. Is CO2 reduction at the top of the agenda? If you want to help implement the climate agreement on energy and industry, contribute to the framework of the energy system's motorways (transmission network), and challenge the law in an area with great political attention - then a position as a lawyer in the Danish Energy Agency's Center for Supply may be for you !


Synes du, at det er spændende at arbejde med kompliceret lovgivning, som skal understøtte en ressourceeffektiv og grøn forsyningssektor, og har du lyst til at blive en del af en koncern, hvor klimaet og målsætningen om 70 pct. CO2-reduktion står øverst på dagsordenen? Hvis du vil være med til at implementere klimaaftalen om energi og industri, bidrage til rammerne for energisystemets motorveje (transmissionsnettet), og udfordre juraen på et område med stor politisk bevågenhed - så er en stilling som jurist i Energistyrelsens Center for forsyning måske noget for dig!


Forsikring & Pension
Hovedstaden
10-05-2021

Kan du styre Forsikring & Pension økonomisk sikkert gennem en udviklingsrejse? Og kan du skabe overblik i et komplekst regnskab, så er det dig, vi leder efter.


Y-mAbs Therapeutics is establishing an in-house focus area of protein engineering within the CMC governance area. The focus area of protein engineering will support our growing pipeline of future product candidates. We are therefore looking for a candidate with both a strong scientific knowledge in the area and with an entrepreneur mindset to lead and grow this focus area.


Danmarks Nationalbank
Hovedstaden
10-05-2021

Danmarks Nationalbank søger en ny chef for afdelingen Finansiel Stabilitet. Afdelingen udfører og anvender analyser af udviklingen i den finansielle sektor med henblik på at sikre finansiel stabilitet i Danmark, er sekretariat for bl.a. Det Systemiske Risikoråd og overvåger den finansielle infrastruktur i Danmark.


Dette er jobbet for dig, som ønsker at være filialsupporter. Du har mulighed for at blive en del af en organisation, der tager sit samfundsansvar alvorligt, hvor din stemme bliver hørt, og hvor du får frihed og fleksibilitet i din hverdag.


Genmab
Hovedstaden
07-05-2021

Genmab is focused on the creation and development of innovative and differentiated antibody products, with the aim of improving the lives of cancer patients.


Er du en skarp nyhedsjournalist med en opsøgende tilgang, SoMe-viden og erfaring fra Christiansborg, så er du måske vores nye kollega i DFs Presse- og SoMe-afdeling.


Som vores nye Investment Coordinator tilbyder vi dig at blive en vigtig del af vores succesfulde Capital Markets-afdeling, som beskæftiger sig med ejendomsrelateret M&A og Corporate Finance. Her er du med til at bistå i transaktionsprocesserne fra A-Z og sikre, at vores klienter oplever en professionel rådgivning og høj faglig service.


STV Production
Syddanmark
07-05-2021

STV Production A/S søger en jurist med viden om rettigheder og aftaler i mediebranchen, til at understøtte dialog og forhandlinger med rettighedshavere, leverandører og kunder.


Come and help build the world's first energy islands, which are vital for a climate-neutral energy supply in Europe and Denmark. We are looking for a structured PMO Manager who maintains the overview in the cross pressure between fast deliveries and a huge development task that is constantly moving. Your workplace will be at our head office in Fredericia with the opportunity for homework and great flexibility in relation to the organization of your work.


Kom og vær med til at bygge verdens første energiøer, som er vitale for en klimaneutral energiforsyning i Europa og Danmark. Vi søger en struktureret PMO Manager, der bevarer overblikket i krydspresset mellem hastige leverancer og en kæmpe udviklingsopgave, der løbende flytter sig. Din arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af dit arbejde.


Y-mAbs Therapeutics A/S
Hovedstaden
07-05-2021

Make an impact in a company that strives for becoming the world leader in developing antibody-based cancer products that address clear unmet needs in oncology


Fynske Bank
Syddanmark
07-05-2021

Vores afdeling i Børkop vokser, og vi søger derfor en ny kunderådgiver til vores stærke team af medarbejdere.


Clipper Bulk is looking for a Senior Accountant to join our Accounting team in Copenhagen.


Vi leder efter en redaktør for sociale medier som har en kreativ tilgang til aktualitetsstof og deler vores ambition om at lave Danmarks bedste digitale mediefællesskab for kvinder.


Vestjysk Bank
Syddanmark
07-05-2021

Vi søger en struktureret og selvstændig medarbejder, som har erfaring med eller lyst til at lære at håndtere Totalkredit.


Upright Music
Hovedstaden
07-05-2021

Upright Music is looking for an experienced and passionate Music Clearance Manager to be a part of our amazing team.


Vækstfonden
Hovedstaden
07-05-2021

Banker dit hjerte for at sætte gang i ting og mennesker i arbejde , og har du lyst til at medvirke til udviklingen af compliance-funktionen i en virksomhed i vækst? Så har vi et spændende job til dig!


Energinet
Syddanmark
07-05-2021

As Senior Power System Stability Analyst in the Department Grid Analysis, you will contribute directly to the foundation of the green transition – ensuring a stable Danish power system. You play an important role in the organisation, where you are responsible for several of Energinet’s electrotechnical stability and power quality analyses


Lundbeck
Hovedstaden
07-05-2021

We are looking for a talented toxicologist with specialist skills in immunology and neuroinflammation to join our efforts in developing novel drugs against debilitating CNS disorders. You will be involved in the development of biologics as well as small molecules within our four biological clusters of Research; Synapse Biology and Neuronal Circuits, Hormonal and Neuropeptide Signaling, Neuroinflammation and Proteinopathy.


Vil du med på vores kompetente hold af rådgivere i en bank med et godt image, høj medarbejdertilfredshed og vækst? Hvis ja, så læs mere om stillingen som rådgiver hos os.


Do you want to participate in the continued development of a new and growing business area at SDC?


TV 2
Hovedstaden
07-05-2021

Har du lyst til at være med til at drive den strategiske og operationelle KPI-styring på både afdelings- og ledelsesniveau i et af Danmarks største og mest spændende mediehuse? Vi søger en Strategic Business Analyst til vores Market & Performance Measurement team i afdelingen TV 2 Data & Insight.


Vil du som vores nye kollega sætte hele din faglighed i spil på blandt andet udlandsområdet? Og trives du med en arbejdsdag præget af ansvar, selvstændighed og fleksibilitet?


Nordic Entertainment Group
Hovedstaden
07-05-2021

Du kan blive en helt central figur i den opgave som vores nye team manager og redaktør med ansvar for det indhold og de mennesker, der arbejder med TV3 Sports rettigheder inden for NFL, Formel 1, håndbold, kampsport, golf og vintersport.


Vi oplever fortsat en stor kundetilgang og søger derfor en dygtig og kompetent erhvervsrådgiver.


Arbejdernes Landsbank
Hovedstaden
07-05-2021

Er du en resultatorienteret holdleder med en stær forretningssans? Kan du tiltrække nye kunder og skabe sund vækst? Og kan du motivere og udvikle dine medarbejdere, så de præsterer deres bedste? Er du en resultatorienteret holdleder med en stærk forretningssans? Så glæder vi os til at byde dig velkommen som filialdirektør i Herlev.


Arbejdernes Landsbank
Hovedstaden
07-05-2021

Har du lyst til at være med til at styrke den fortsatte udvikling af bankens CFO-område? Og har du erfaring med budgetprocesser, strategisk planlægning og udvikling af finansielle fremskrivningsmodeller? Så er du måske vores nye Business Controller.


Arbejdernes Landsbank
Sjælland
07-05-2021

En af vores kunderådgivere er flyttet til en anden AL filial. Så brænder du for at lave forretninger, rådgive og servicere privatkunder? Er tilfredse og loyale kunder dit varemærke? Og trives du med at dagen i dag ikke lignede i går og bestemt ikke kommer til at ligne i morgen, så velkommen til filialen i Ringsted.


Do you want to work with deal structuring and electricity sales from our fast-expanding portfolio of wind and solar projects? Would it motivate you to be responsible for providing market intelligence to the team and building pricing models? Then perhaps you are our new Energy Market Analyst.


European Energy
Hovedstaden
07-05-2021

Do you want to work with deal structuring and electricity sales from our fast-expanding portfolio of wind and solar projects? Would it motivate you to be responsible for growing and maintaining a strong customer base of corporate clients and PPA offtakers? Then perhaps you are our new Senior Originator.


Sydbank
Syddanmark
06-05-2021

Hvis du brænder for at skabe gode kundeoplevelser i den direkte kontakte med kunderne - så er her en spændende mulighed.


De digitale ambitioner i Sampension er store, og med styringen af en voksende projektportefølje på finansområdet er vi på udkig efter endnu en stærk projektleder til programledelsen.


Vil du være med til at løfte Hortens vidensniveau og sikre, at vores jurister altid er klædt på med den rette information i deres møde med klienterne? Så er du måske vores nye informationsspecialist!


We offer you a unique job opportunity, in an exciting professional environment, where you get opportunities to use your knowledge and make impressions on the development.


Vi tilbyder dig en unik jobmulighed, i et spændende fagligt miljø, hvor du får rig mulighed for at byde ind med din viden og sætte et aftryk på udviklingen.


Vestjysk Bank ønsker at fortsætte de gode takter i vores filial i Lemvig og søger derfor en privatrådgiver. Filialen er inde i en god og positiv udvikling på både kunder og forretningsomfang. Vores gode resultater skyldes hovedsagelig vores kompetente og engagerende medarbejdere, der leverer en enestående rådgivning med kunden i centrum.


Advokater med 1-2 års erfaring som advokat med M&A og/eller kapitalmarkedsret. Hvis det er dig, har du nu chancen for at blive en del af vores Corporate Finance team og arbejde med nogle af de største og mest komplekse transaktioner, spændende investeringer og børsnoteringer i Danmark og cross-border. Vi har rygende travlt, og derfor har vi brug for dig.


Advokatfuldmægtige til M&A og kapitalmarkedsret. Har du en særlig interesse for at arbejde med nogle af de største og mest komplekse transaktioner, spændende investeringer og børsnoteringer i Danmark og cross-border, så leder vi efter dig.


Arbejdernes Landsbank
Sjælland
06-05-2021

Brænder du for at lave forretninger, rådgive og servicere privatkunder? Er tilfredse og loyale kunder dit varemærke? Og trives du med at dagen i dag ikke lignede i går og bestemt ikke kommer til at ligne i morgen, så velkommen til filialen i Kalundborg.


Arbejdernes Landsbank
Hovedstaden
06-05-2021

Da vores nuværende souschef er blevet filialdirektør i Ballerup, søger vi en ny souschef som vil være med til at videreudvikle en ambitiøs bank, samt engagere sig i lokalområdet for at tiltrække nye kunder. Er du en resultatorienteret holdspiller med et godt drive? Kan du være med til at inspirere og udvikle medarbejderne, så de hele tiden yder vores kunder den bedste rådgivning? Så er du måske vores nye souschef i filialen på Amager.


Arbejdernes Landsbank
Hovedstaden
06-05-2021

Da vores nuværende filialdirektør er blevet filialdirektør på Amagerbrogade, søger vi en ny filialdirektør som vil være med til at videreudvikle en ambitiøs bank. Er du en resultatorienteret holdleder med en stærk forretningssans? Og kan du motivere og udvikle dine medarbejdere, så de præsterer deres bedste? Så er du måske vores nye filialdirektør til filialen i Kastrup.


Arbejdernes Landsbank
Midtjylland
06-05-2021

Da vores gode kollega har fået job i en af vores andre filialer, søger vi en kunderådgiver, der er udadvendt og god til at skabe relationer. Har du lyst til at være en del af vores nye innovative kundeunivers i hjertet af Aarhus, hvor åbenhed, tilgængelighed og høj kundetilfredshed er centrale nøgleord? Så er du måske vores nye kunderådgiver i AL².


PenSam
Hovedstaden
06-05-2021

Vi søger en ny kollega med interesse for helhedsrådgivning, og som ønsker at være en del af en bank, hvor beslutningsgangene er korte, og mulighederne for indflydelse er stor.


Genmab is focused on the creation and development of innovative and differentiated antibody products, with the aim of improving the lives of cancer patients.


Spar Nord
Syddanmark
06-05-2021

Motiveres du af at skabe resultater og af at gå forrest med de gode eksempler? Og drives du af at skabe udvikling og resultater sammen med dine kolleger? Hvis du samtidig har en stærk sans for forretning, og erfaring inden for enten privat eller erhverv, så har vi stillingen til dig.


Danmarks Statistik
Hovedstaden
06-05-2021

Vil du være med til at løfte Danmarks Statistiks produktion af vigtig viden og samtidig udvikle infrastruktur og it-services?


Kan du skrive let og fængende om religion? Og vil du være del af en succes? Så er du måske den nye journalist, Kristeligt Dagblad søger til kirke og tro-redaktionen.


Hvis du kan se dig selv på en arbejdsplads, hvor høj arbejdsglæde og høj kundetilfredshed er hinandens forudsætninger, så har vi en ledig plads i vores privatafdeling i hovedsædet i Middelfart.


Watch Medier
Hovedstaden
06-05-2021

Do you want to deal with international business and a political agenda, which has been shaped in particular by the EU in Brussels and the IMO in London? If you are interested in climate, global trade or piracy, and you would also like to write the recent story of how a good idea or a brilliant talent can make a world of difference, then ShippingWatch is probably for you.


Watch Medier
Hovedstaden
06-05-2021

Vil du gerne beskæftige dig med internationalt erhvervsliv, og en politisk dagsorden, som især er udformet af EU i Bruxelles og IMO i London ? Er du interesseret i klima, global handel eller pirateri, og vil du også gerne skrive den nære historie om, hvordan en god ide eller et lysende talent kan gøre en verden til forskel, så er ShippingWatch sikkert noget for dig.


Watch Medier
Midtjylland
06-05-2021

Watch Medier søger en dedikeret produktudvikler og projektleder, der kan bidrage til vores rivende udvikling.


Jysk Fynske Medier
Syddanmark
06-05-2021

Fyns Amts Avis har fra 1. august brug for en nyhedsjournalist på vores lokalredaktion på Ærø.


Er du nyhedsjournalist med stærke digitale kompetencer? Så har vi et job til dig i et mediehus i Helsingør.


Brænder du for fast ejendom eller entrepriseret? Og kan du se dig selv samarbejde med nogle af landets dygtigste og mest erfarne advokater, alt imens du får din fuldmægtiguddannelse? Så er det måske dig, vi søger til vores kontor i Aarhus.


Sparekassen Sjælland-Fyn
Syddanmark
05-05-2021

I Sparekassen Sjælland-Fyn bliver du en del af en organisation, der tager sit samfundsansvar alvorligt. Vi vil gøre en forskel ved at støtte op om talentudvikling og lokale initiativer på Sjælland og Fyn. På den måde bidrager vi til at gøre lokalområdet til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed.


PFA investerer kraftigt i danske og udenlandske ejendomme. Er du controlleren, der kan sit kram? Elsker du kombinationen af mange, tilbagevendende driftsopgaver og udfordrende udviklings- og procesopgaver? Du får et job og en karriere med mening og mulighed for at påvirke dine opgaver og indholdet i hverdagen.


European Energy
Hovedstaden
05-05-2021

Everyone is talking about Power-to-X. At European Energy, we do something about it. And we need your help to ensure that our ambitions for renewable energy and Power-to-X are supported by appropriate regulatory frameworks for the area. If it sounds like an everyday life that you can see yourself in, then come and be a part of the team.


European Energy
Hovedstaden
05-05-2021

Alle taler om Power-to-X. Hos European Energy gør vi noget ved det. Og vi har brug for din hjælp til at sikre, at vores ambitioner for vedvarende energi og Power-to-X understøttes af hensigtsmæssige regulatoriske rammer for området. Hvis det lyder som en hverdag, som du kan se dig selv i, så kom og bliv en del af holdet.


Spar Nord
Sjælland
05-05-2021

Hos Spar Nord Roskilde oplever vi vækst og et stigende antal henvendelser fra eksisterende og nye kunder. Vi har derfor behov for en ny kollega, der sammen med os vil give vores kunder en enestående bankoplevelse og bidrage til vores fortsatte succes.


Vi søger en redaktør for sociale medier, der kan hjælpe os med at få vores indhold ud på platforme som Facebook og Instagram.


Vi søger en journalist, som mestrer velskrevne fortællinger og brænder for at levere dem entusiastisk til over 1 million læsere.


Are you interested to work for an innovative, dynamic, and future oriented start-up CDMO company?


Genmab
Hovedstaden
04-05-2021

In order to further strengthen Trial Management in advancing our innovative antibody pipeline Genmab is looking for an experienced Director, Head of Trial Management within Oncology.


Vi er på udkig efter en journalist med et godt sprog, som kan fortælle de historier, vores brugere taler om


Dansk Fjernvarme
Syddanmark
04-05-2021

Do you want to contribute to developing sustainable energy production, where we aggressively solve the climate challenges in close cooperation with the largest producers of the heat and electricity we all use every day?


Vil du bidrage til at udvikle en bæredygtig energiproduktion, hvor vi offensivt løser klimaudfordringerne i et tæt samspil med de største producenter af den varme og el, som vi alle bruger hver dag?


Dansk Fjernvarme
Syddanmark
04-05-2021

Do you want to contribute to developing sustainable energy production, where we aggressively solve the climate challenges in close cooperation with the largest producers of the heat and electricity we all use every day?


Vil du bidrage til at udvikle en bæredygtig energiproduktion, hvor vi offensivt løser klimaudfordringerne i et tæt samspil med de største producenter af den varme og el, som vi alle bruger hver dag?


Bunker Holding Group
Nordjylland
04-05-2021

Bunker Holding A/S is searching for an analytical and organized Collections Manager, one who has flair for constructive communication and will investigate all alternative solutions to minimize losses in complex situations, as well as assisting in monitoring delinquent accounts and chase for interest collection. We offer a challenging, newly created position in a well-established team.


Brænder du for ”hard core” erstatningsjura, for at gå i retten og kæmpe sagen, så har vi stillingen til dig.


As an engineer in the Department of Plant Design and Analysis, you help to secure the future of the electrical system to be able to support the green transition and develop the necessary plant technical solutions. You are offered a job with great development opportunities with a workplace at our head office in Fredericia - with the opportunity for homework and great flexibility in relation to organizing your work.


Som ingeniør i afdelingen Anlægsdesign og Analyse er du med til at fremtidssikre el-systemet til at kunne understøtte den grønne omstilling og udvikle de nødvendige anlægstekniske løsninger. Du tilbydes et job med store udviklingsmuligheder med arbejdsplads på vores hovedkontor i Fredericia - med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.


I Vestjysk Bank har vi en vækststrategi i Viborg og omegn. I den forbindelse søger vi en lokalkendt og kompetent erhvervsrådgiver med sunde kreditmæssige holdninger og erfaring i rådgivning af små og mellemstore virksomheder.


DR
Hovedstaden
04-05-2021

Nu vil vi gerne stå endnu stærkere i vores daglige nyhedsdækning. Derfor søger vi en grafiker med en naturlig interesse for samfundet og et brændende ønske om at hjælpe danskerne forstå verden omkring dem.


Spar Nord
Nordjylland
04-05-2021

Brænder du for data og vil du med på rejsen mod den datadrevne bank?


Lundbeck
Hovedstaden
04-05-2021

Are you passionate by utilizing all your operational and quality skills making a real difference for Patient Safety? Are you solution oriented and eager to drive process improvements/innovation to find new smarter ways of working? We are looking for a talented colleague to take an active part in adding value to Patient Safety and relevant stakeholders at global level.


LEMAN
Nordjylland
04-05-2021

Er du skrap på søfragt til og fra Kina?


LEMAN
Syddanmark
04-05-2021

Der er fuld fart i hjulene i vores road-division - skal du med?


Scan Global Logistics A/S
Syddanmark
04-05-2021

Is it in your DNA to always provide that little extra and do you want to become part of a global group that has shown good success on the international stage in transport and logistics solutions? Then this may be the right job for you for you! We are looking for a new dedicated colleague to join our Airfreight Import Team in Billund.


Is it in your DNA to always provide that little extra and do you want to become part of a global group that has shown good success on the international stage in transport and logistics solutions? Then this may be the right job for you! We are looking for new dedicated colleagues to join our Aid Development & Projects, Ocean Freight Team in Taastrup.


Er du solidt funderet i den digitale skrivende og producerende journalistik? Og er du on-top, når det gælder udvikling af nyt indhold fra bunden til målgruppen?


Spar Nord
Nordjylland
03-05-2021

Vi søger en ny kollega til vores stærke team i salgssupport. Er du en faglig kompetent smilende holdspiller med højt ansvars- og serviceniveau, er det måske dig vi leder efter?


Folkesparekassen
Midtjylland
03-05-2021

Vores erhvervsrådgiver har søgt andre udfordringer, og vi søger derfor en kompetent afløser, der vil være med til at udvikle Folkesparekassens erhvervskunder yderligere fremover som deres engagerede sparringspartner. Fra vores lokation i Aarhus eller Silkeborg bliver du en del af et erfarent team af rådgivere, der brænder for at levere gode oplevelser for kunderne. Du er klar til at gribe ansvaret for din egen del af den eksisterende erhvervskundeportefølje, som typisk også omfatter de private kundeengagementer.


Folkesparekassen
Midtjylland
03-05-2021

Vi er lige nu på udkig efter en engageret rådgiver, der vil være med til at skabe størst mulig værdi for Folkesparekassens privatkunder. Fra vores lokation i Aarhus eller Silkeborg bliver du en del af et erfarent hold, der brænder for at give god rådgivning omkring bolig, forsikring, pension, investering og generelle bankydelser.


Discovery Networks
Hovedstaden
03-05-2021

Discovery Networks is now looking to recruit a Senior Social Media Manager to the Nordic Marketing department.


Freja
Midtjylland
03-05-2021

Til FREJA i Stilling søger vi en skarp og udviklingsorienteret speditør/disponent til vores Norgesafdeling. De primære opgaver vil være disponering samt udvikling af vore trafikker i tæt samarbejde med de nærmeste kolleger.


Freja
Midtjylland
03-05-2021

Vi er på jagt efter den næste FREJAnit - tør du gribe chancen?


Information
Hovedstaden
03-05-2021

På vegne af Dagbladet Information søger vi en engageret og ansvarsfuld økonomichef, som vil bidrage til fortsat positiv udvikling af mediehuset og dets digitale rejse. Som økonomichef skal du lede regnskabsteamet, indgå i husets administrative/kommercielle ledergruppe, samt understøtte husets organisation med leverancer, der er korrekte, transparente, effektive og robuste


Lundbeck
Hovedstaden
03-05-2021

We are looking for an enthusiastic protein chemist with interest in antibody engineering to join Antibody Engineering and Biochemistry team that is a part of the Biotherapeutic Discovery function area. In Biotherapeutic Discovery we drive all antibody centric aspects and project activities related to the discovery and optimization of biologic based drug candidates within Lundbeck’s research portfolio.


Gyldendal Forlag
Hovedstaden
03-05-2021

Elsker du at kommunikere hurtigt, præcist, fængende og med stort overskud på alle digitale platforme? Er struktur og arbejde på tværs af teams nøgleord for dig? Er du typen, der spreder god stemning i rummet? Så er det måske dig, vi mangler?


IWA Consulting
Sjælland
29-04-2021

Take a vital role in helping life science companies getting their products on market by utilizing your regulatory affairs expertise!


Are you passionate about consumer healthcare and would you like to contribute to the success of Orifarm's future development? If you enjoy taking the lead in projects and want to work with many different stakeholders, you may be our new department manager in Consumer Healthcare.


Sparekassen Sjælland
Sjælland
29-04-2021

I Sparekassen Sjælland-Fyn bliver du en del af en organisation, der tager sit samfundsansvar alvorligt. Vi vil gøre en forskel ved at støtte op om talentudvikling og lokale initiativer på Sjælland og Fyn. På den måde bidrager vi til at gøre lokalområdet til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed.


Genmab
Hovedstaden
29-04-2021

As Senior Programmer at Genmab, you will be a key player in supporting the development of new therapies by ensuring integrity, consistency and adherence to standards of data. You produce well-structured, high quality data summaries in tables, figures and listings ready for decision making.


Sparekassen Kronjylland
Midtjylland
29-04-2021

Vi søger en erfaren revisor, som har lyst til at bruge sine analytiske evner og erfaring til at udarbejde virksomhedsanalyser og styrke vores beslutningsgrundlag i forhold til Sparekassens erhvervskunder.


I risikostyring understøtter vi direktion, bestyrelser og resten af organisationen med bl.a. risikoanalyser og rapporteringer. Vi søger en udadvendt og finansielt skarp kollega med stærke samarbejdsevner, der vil sætte sit præg på den fremtidige udvikling af vores opgaveportefølje - med særligt fokus på investerings- og markedsrisici.


Y-mAbs Therapeutics A/S
Hovedstaden
29-04-2021

Are you ready to join an expanding and innovative biopharmaceutical company and play a key part in our clinical development efforts?


Vi søger en seniorjurist med en stærk baggrund inden for pensionsforsikring, der skal håndtere et bredt spekter af juridiske problemstillinger i vores juridiske team.


Lægernes Pension & Bank
Hovedstaden
29-04-2021

Vi er i gang med at styrke formuerådgivningen og har brug for en erfaren og faglig stærk leder, der sammen med sit team af formuerådgivere kan tage sig godt af lægerne og deres penge.


Da filialens nuværende souschef har søgt og fået nye udfordringer i banken, søger vi en ny kunderådgiver der har lyst til at tage det første ledelsesmæssige skridt, og er i stand til at varetage den daglige ledelse i filialdirektørens fravær. Brænder du ydermere for at lave forretninger, rådgive og servicere privatkunder? Så er du måske vores nye kunderådgiver/stedfortræder i filialen på Kongelundsvej.


Til medieplanlægningsteamet i TV 2 Marketing søges en skarp og entusiastisk medierådgiver, som kan udfordre og sikre eksekvering i en marketingfunktion, der er i evig transformation.


I Sydbanks Obligationsafdeling er vi ambitiøse og arbejder konstant på at forbedre vores tilgang til kunderne og den service, vi som afdeling leverer. I den forbindelse har vi brug for dig!


Castellum
Hovedstaden
29-04-2021

Vi søger Asset Manager til Castellum Danmark A/S. For den rigtige er stillingen en enestående mulighed for at blive en del af et af de største ejendomsselskaber i Norden med et tæt sammentømret team i København.


Do you have a passion for M&A and enjoy the journey of taking an organization to the next level? Do you have an eye for commercial opportunities and how to create value? If you have the drive, the interpersonal skill-set, and the right toolbox, then we have the perfect job for you!


Y-mAbs Therapeutics A/S
Hovedstaden
28-04-2021

Join a company that strives to become the world leader in developing antibody-based cancer products that address clear unmet needs in pediatric and adult oncology


ALK-Abelló
Hovedstaden
28-04-2021

Are you passionate about quality work? Are you ready for change, driven by learning new things and throwing yourself into new challenges. Do you want to help make a difference for people with allergies? So maybe you are our new colleague in QA Hørsholm?


Brænder du for kvalitetsarbejde? Er du omstillingsparat, drevet af at lære nyt og kaste dig ud nye udfordringer. Vil du være med til at gøre en forskel for folk med allergi? Så er du måske vores nye kollega i QA Hørsholm?


Jeudan A/S
Hovedstaden
27-04-2021

Har du interesse for GDPR og compliance? Og brænder du for at få dine juridiske kompetencer inden for GDPR og databeskyttelseslovgivningen i spil i en nyoprettet stilling i ambitiøs virksomhed i vækst? Så er du måske vores nye jurist.


Arbejdernes Landsbank
Midtjylland
27-04-2021

Da en af vores kunderådgivere har fået andet job i banken, søger vi en rådgiver, der brænder for at lave forretninger, rådgive og servicere privatkunder.


Vil du rådgive solide privatkunder, og synes du, at boligfinansiering og udfordrende samtaler med kompetente kunder er spændende, så er denne mulighed dit næste skridt i din karriere.


Vil du være med til at sætte dit præg på vores kunderådgivning hele vejen rundt om kunden? Og er du typen, der trives i et dynamisk arbejdsmiljø med ambitioner og højt humør, så kig nærmere på denne stilling.


AP Pension
Hovedstaden
27-04-2021

AP Pension er et kundeejet selskab med fuld fart på og vores vigtigste opgaver er at give vores kunder en god oplevelse. Vi arbejder med KPI-mål således, at kundens forventninger opfyldes til rette tid og i rette kvalitet.


Plesner
Hovedstaden
27-04-2021

Til vores økonomiafdeling søger vi en erfaren økonomiassistent til at supportere vores forretningsområder.


Har du lyst til at løse komplekse sager i samarbejde med nogle af landets dygtigste specialister inden for skatte- og afgiftsret?


Leder du efter et sted, hvor du kan udfolde og udvikle dine marketingevner og være med til at bygge broen, mens du går på den? Hos imedier søger vi en passioneret og engageret Marketing Consultant, som er frisk på at bygge en marketingafdeling op fra bunden og være med på en vækstrejse uden lige.


Sætter du en ære i at skabe reel værdi for dine kunder? Er du positiv og energisk, og har du lyst til at arbejde med nogle af Danmarks største virksomheder?


Kan du bygge bro mellem forretningen og IT? Er du ambitiøs og evner du at holde overblikket i komplekse løsninger og mangesidede projekter? Så er det dig vi søger som vores nye Business Developer til Advisory Pension teamet.


Vi har brug for en erfaren og dygtig pensionsspecialist til vores pensionsafdeling på otte medarbejdere, der har lyst til at tage sig godt af lægerne.


UNEEG medical A/S
Hovedstaden
27-04-2021

Do you want to be part of our exciting journey towards improving the lives of people with epilepsy?


Velliv
Hovedstaden
27-04-2021

Er du en stærk projektleder med erfaring fra branchen?


TV MIDTVEST
Midtjylland
26-04-2021

TV MIDTVEST søger en stærk og empatisk journalistisk leder til stillingen som redaktionschef


1.000 medarbejdere og 1,7 mia. kr. skal, til størst mulig gavn for patienter og klinikere, prioriteres og allokeres til over 2.000 it-systemer, it-infrastruktur og avanceret medicoteknisk udstyr. Governance og strategier for ambitiøs digitalisering skal understøttes.


Med fire pensionsvirksomheder - der har 330.000 kunder og medlemmer - har vi travlt. Bl.a. hjemtager vi eksterne mandater og øger antallet af direkte investeringer. Ændringerne har skabt et behov for flere ressourcer på skatteområdet. Vi søger derfor en skattespecialist, der kan være med til at videreudvikle Skatteområdet. Du vil indgå i et team, der fremover tæller tre personer.


Har du en passion for at arbejde med agilt mindset, principper og praktikker? Motiveres du af at arbejde med agil transformation på tværs af en hel organisation? Lever og ånder du Agile hver dag? Energinet og energibranchen er under stor forandring.


Vestjysk Bank ønsker at fortsætte de gode takter i vores filial i Give og søger derfor en privatrådgiver. Filialen er inde i en god og positiv udvikling, og du vil blive en del af et team, der med godt humør og en positiv indstilling arbejder sammen om at give vores kunder den bedste rådgivning og service.


Orifarm
Syddanmark
26-04-2021

If you join Orifarm, you will be a part of an entrepreneurial and customer-centric culture, with a high-performance culture and a great team spirit. You will be a part of Corporate Finance and take lead in driving the finance process management agenda across Orifarm.


Interesserer du dig for kvantitative modeller og finansiel regulering? Har du lyst til at være en del af et velfungerede team af engagerede og dygtige medarbejdere, hvor du får mulighed for at arbejde med modelrisikostyring og validering af bankens modeller? Så har vi et rigtig spændende job til dig.


Sydbank
Syddanmark
26-04-2021

Har du lyst til at blive en del af et stærkt team af engagerede og dygtige kolleger, hvor du får mulighed for at anvende din teoretiske baggrund til at udvikle avancerede risikomodeller? Og brænder du for kvantitative metoder og risikostyring? Så er dette spændende job på hovedsædet i Aabenraa måske noget for dig.


Da en af vores kollegaer flytter fra byen, har vi brug for en ny rådgiver. Vestjysk Bank søger en lokalkendt og kompetent rådgiver til filialen i Esbjerg. Her vil du blive en del af et hold, der arbejder sammen om at give vores kunder den bedste rådgivning og service.


Watch Medier
Midtjylland
26-04-2021

Watch Medier søger en dedikeret produktudvikler og projektleder, der kan bidrage til vores rivende udvikling.


Brænder du for entrepriseret, projektudvikling og udbud af bygge- og anlægsopgaver? Og kan du se dig selv samarbejde med nogle af landets dygtigste og mest erfarne advokater, alt imens du får din fuldmægtiguddannelse? Så er det måske dig, vi søger til vores kontor i København.


Skjern Bank
Syddanmark
24-04-2021

Er du vores nye afdelingsdirektør i Varde?


Sydbank
Syddanmark
24-04-2021

Har du lyst til at blive en del af en velfungerende complianceafdeling i en af Danmarks største banker? Kunne du tænke dig at være med til at sikre, at Sydbank overholder gældende regler? Så er dette job måske det rigtige for dig. Vi søger en dygtig kollega med en lang videregående uddannelse, som har lyst til at blive en del af et stærkt fagligt miljø.


Novo Holdings
Hovedstaden
24-04-2021

We are looking for an Assistant General Counsel to join our Legal team and be a trusted advisor to all our investment teams.


Copenhagen Infrastructure Partners
Hovedstaden
23-04-2021

Do you want to join a global leader in renewable energy infrastructure investment? Then Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) is the perfect place for you. We are currently looking for a HR Legal Associate based in Copenhagen to support the global HR activities.


Sydbank
Syddanmark
22-04-2021

Hos os får du en spændende stilling i en fremadrettet organisation med et højt ambitionsniveau. Her har du muligheden for at indgå i en afdeling med høje faglige ambitioner, og hvor sparring og den nødvendige efteruddannelse er en naturlig del af hverdagen.


Lægernes Pension & Bank
Hovedstaden
22-04-2021

Lægernes Bank er en bank for læger og deres familier. Vores fokus er at skabe værdi for lægerne, og vi har brug for endnu en erfaren og initiativrig bankrådgiver til vores storkundeteam, der har lyst til at tage sig godt af lægerne og deres penge.


Mazanti-Andersen er et større erhvervsretligt advokatfirma med kontorer i København og Odense. Vi er godt 120 medarbejdere og er organiseret i fem faggrupper: Corporate & Commercial, Transaktioner, Proces, Fast Ejendom samt Insolvens.


Vi tilbyder et job hvor du indgår aktivt i den daglige drift samtidig med, at du aktivt skal bidrage til videreudviklingen af de daglige processer, opgaver og vidensdeling. Så har du lysten og evnen til at kombinere en praktisk hverdag med hands on opgaver og langsigtet udvikling af fagområdet prissætning, så er jobbet som fagkoordinator for team Priser ved Sydbanks hovedkontor i Aabenraa noget for dig. Vi tilbyder et job, hvor du kommer helt ind i kernen af bankens maskinrum og bliver medansvarlig for at bygge- og vedligeholde bankens prisarkitektur.


ALK-Abelló
Sjælland
22-04-2021

ALK is on an ambitious journey to become the preferred allergy company globally and this is why we are looking for a new colleague to join us.


Junckers
Sjælland
21-04-2021

Er du udviklings- og procesorienteret med flair for dataanalyser og beregninger og har du lyst til at være en del af en international produktionsvirksomhed?


TV 2 | ØSTJYLLAND
Midtjylland
21-04-2021

TV2 ØSTJYLLAND søger en stærk og inspirerende journalistisk leder til stillingen som chefredaktør.


Skørping Mægleren
Nordjylland
21-04-2021

SKØRPING MÆGLEREN søger en ambitiøs ejendomsmægler/partner til selvstændig forretning i stor vækst!


Novo Nordisk
Sjælland
21-04-2021

Are you motivated to transform scientific research data generation, instrument data capture and data culture to boost traditional scientific research laboratories at Novo Nordisk?


XO SHIPPING
Hovedstaden
21-04-2021

In connection with XO Shipping A / S 'increased activities within dry cargo, we are looking for one colleague to our control department in Hellerup.


XO SHIPPING
Hovedstaden
21-04-2021

I forbindelse med XO Shipping A/S’ øgede aktiviteter inden for tørlast, søger vi en kollega til vores controlafdeling i Hellerup.


Ejendomstransaktioner, ejendoms- og byudviklingsprojekter og erhvervslejeret er bare nogle af de områder, vi beskæftiger os med i Hortens afdeling for Fast Ejendom & Entrepriseret.


Ønsker du at skabe værdi med data? Vi søger en Enterprise Information-arkitekt til vores Enterprise Information Management-center (EIM-center).


Vestjysk Bank
Midtjylland
21-04-2021

Risikostyring er et vigtigt fokusområde for Vestjysk Bank, og vi søger nu en medarbejder til risikostyringsfunktionen på vores kommende hovedkontor i Birk, Herning.


Danish Crown
Midtjylland
21-04-2021

Kunne du tænke dig at være med til at udbygge og pleje relationer på det engelske marked? Drives du af at skabe den gode relation og samtidig sikre, at kunden får tilbudt de rigtige produkter? Så er du måske den Area Sales Manager, vi søger til vores hovedkvarter i Randers.


Sparekassen Kronjylland
Midtjylland
20-04-2021

Vil du arbejde specialiseret med integration og videreudvikling af creditscore? Og kan du løfte brugen af creditscore til næste niveau i Danmarks største sparekasse?


Sparekassen Sjælland-Fyn
Sjælland
20-04-2021

I Sparekassen Sjælland-Fyn bliver du en del af en organisation, der tager sit samfundsansvar alvorligt. Vi vil gøre en forskel ved at støtte op om talentudvikling og lokale initiativer på Sjælland og Fyn. På den måde bidrager vi til at gøre lokalområdet til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed.


Kan du se dig selv arbejde med forsikrings- og erstatningssager, og mestrer du sagsbehandling og formidling af afgørelser i såvel simple som mere komplicerede skader på allerhøjeste niveau?


Vi søger to advokatfuldmægtige til vores team for Private Investment Funds. Du vil arbejde med rådgivning om etablering og drift af kapitalfonde, herunder de juridiske og kommercielle problemstillinger, der opstår i forbindelse med driften af alternative investeringsstrukturer.


Letpension
Sjælland
19-04-2021

Som IT-udvikler hos Letpension får du mulighed for at bruge din viden og erfaring samt bidrage til, at Letpension leverer deres nye versioner i den rigtige kvalitet til tiden.


Novo Nordisk is on a mission to bring novel stem cell therapies out to people in disease areas with large unmet needs. We need you in our journey!


You will join the Non-Clinical Safety Team in the Non-Clinical Development & Bioanalysis Department with highly experienced scientists and report directly to the Senior Director of Non-Clinical Safety. You will be part of a team that consists of 5 highly skilled colleagues being responsible for several different projects. Your role will be to work cross functional focused on the cooperation with CMC. Ascendis Pharma is in Denmark, Germany and California and you will be in regular contact with employees at all three geographic locations.


AP Pension
Hovedstaden
16-04-2021

Til vores afdeling AP Care, som vejleder de kunder, der enten er på vej i en længerevarende sygemelding eller allerede er sygemeldt, søger vi en afdelingschef, som har erfaring med ledelse og en baggrund indenfor pension og forsikring.


Zealand Pharma
Hovedstaden
16-04-2021

In a biotech company focused on the discovery, design and development of innovative peptide-based medicines


PenSam
Hovedstaden
16-04-2021

Brænder du for programmering, datahåndtering og automatisering, og har du lyst til at bruge din ekspertviden til at udvikle værktøjer til investeringsforvaltningen i PenSam – så har vi jobbet til dig! Vi søger en ny kollega til en nyoprettet stilling i afdelingen ”Likvide Aktiver og Porteføljeanalyse”, som er en del af Investeringsområdet i PenSam.


AP Pension
Hovedstaden
16-04-2021

Har du solid erfaring med compliance i den finansielle branche og trives du med ledelse og udvikling? Vi er på udkig efter en afdelingschef til Complianceafdelingen.


IUNO
Hovedstaden
16-04-2021

Går du videre, hvor andre stopper? Og vil du være med til at udfordre vanetænkningen i advokatbranchen? Så er du måske vores nye advokatfuldmægtige eller advokat inden for HR-jura.


Vestjysk Bank
Midtjylland
16-04-2021

Vi søger en struktureret og selvstændig medarbejder, som har erfaring med, eller lyst til at lære, at håndtere Totalkredit eller DLR-sager.


ALK-Abelló
Sjælland
16-04-2021

In this exciting position, your quality competencies and experience will come into play as a Lead Auditor within the field of Pharmacovigilance. You will be responsible for performing pharmacovigilance audits of the ALK Headquarter, ALK affiliates, Service Providers and Distributors on your own or in close collaboration with other GVP, GDP and GCP Lead Auditors in ALK. In addition to the auditor role, you will act as Quality Business partner to the Global Pharmacovigilance organization including the QPPV office.


Du kender sikkert vores firmanavn og vores produkter, men ved du også, at Danske Spil er til glæde og til gavn for hele Danmark? Vi bidrager hvert år til gode økonomiske rammer i dansk idræts- og foreningsliv. Hver en krone vi har i overskud, går tilbage til det danske samfund. At vi er til glæde og til gavn gør os unikke. Og selvom vi er i liga med de store internationale spiludbydere., så er der ingen andre spiludbydere, der kan konkurrere med det. Konkurrencen er benhård, og vi har derfor brug for dine kompetencer. Lige nu søger vi en jurist – vil du med på holdet?


Ascendis Pharma
Hovedstaden
15-04-2021

Join a fast-growing biotech company in a new role where you will be one of the key people in supporting and evolving Ascendis’ Azure PaaS setup


Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du er en erfaren teknisk person med faglige kompetencer inden for Microsoft Cloud teknologier og it-sikkerhed, og som ser dig selv spille en vigtig rolle i vores it-team's ambitiøse arbejde med forretningsudvikling og digitalisering.


Sparekassen Sjælland-Fyn
Sjælland
15-04-2021

I Sparekassen Sjælland-Fyn bliver du en del af en organisation, der tager sit samfundsansvar alvorligt. Vi vil gøre en forskel ved at støtte op om talentudvikling og lokale initiativer på Sjælland og Fyn. På den måde bidrager vi til at gøre lokalområdet til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed.


XO SHIPPING
Hovedstaden
14-04-2021

XO Shipping A / S has 'increased activities within dry cargo, therefore we are looking for aapplicant a colleague for our operations department in Hellerup. You will be included in a dynamic and professional team, where demands are made on the individual performance plan in everyday life as well as the development of the team.


XO SHIPPING
Hovedstaden
14-04-2021

I forbindelse med XO Shipping A/S’ øgede aktiviteter inden for tørlast, søger vi en kollega til vores operationsafdeling i Hellerup. Du vil komme til at indgå i et dynamisk og professionelt team, hvor der stilles krav til den individuelle performance i dagligdagen samt udvikling af teamet.


Semler
Hovedstaden
14-04-2021

Har du indgående kendskab til databeskyttelseslovgivningen og kan du rådgive i en kommerciel kontekst?


Brænder du for at lave PR på bøger, udbrede stærke historier og forfattere og har du et stort drive og lyst til at være en væsentlig del af et fremadstormende forlag, så er du måske vores nye alpha-kollega?


Elverdam Advokater
Sjælland
14-04-2021

Du er advokat med en erhvervsjuridisk profil og erfaring – gerne inden for internationale kontrakter, personaleret, entreprise eller fast ejendom.


Croisette
Hovedstaden
14-04-2021

Croisette’s growth journey continues at a furious pace and they are now entering the Danish market. It’s a fantastic chance for you to join if you are an experienced, self-driven and passionate person who wants to be a part of and take responsibility of establishing Croisette Denmark and developing the Danish market.


Best Talent
Hovedstaden
13-04-2021

Best Talent is on behalf of Unilabs looking for a business oriented Project Manager to further strengthen the growth and help Unilabs develop the project model and upgrade their project tools and inspire, teach and motivate the other Project Managers.


Nordic Search Group
Hovedstaden
13-04-2021

For vores klient søger vi en International Product Manager der skal tage et helt nyt forretningsområde indenfor Urologi, fra start til lancering WW.


European Energy
Hovedstaden
13-04-2021

Do you have experience within Danish electrical systems, and do you want an exciting position in the middle of the green transition? Then you might be our new colleague


Vi søger en advokatfuldmægtig eller advokat med erfaring (1-3 år) med og interesse for IP (navnlig ophavsret, varemærker, designs, produktefterligninger og forretningshemmeligheder) samt markedsførings- og forbrugerret til at indgå i vores specialiserede og dedikerede team.


Sparekassen Thy
Nordjylland
12-04-2021

Som Kreditdirektør hos Sparekassen Thy bliver din største opgave at drive en stabil og fagligt velfunderet kreditafdeling i Sparekassen Thy. Der er tale om et generationsskifte, og det vil være naturligt, at du sætter dit eget præg på den fremtidige kreditfunktion i overensstemmelse med sparekassens overordnede strategi, værdisæt og kultur.


Junckers
Sjælland
09-04-2021

Brænder du for at tage ejerskab af ERP-systemer og drive forretningsapplikationer i en succesfuld og velrenommeret produktionsvirksomhed?


Er du klar på en udfordring, og kan du se dig selv som en del af Poul Schmith/Kammeradvokatens stærke team? Så er du måske en af vores nye juridiske fuldmægtige med opstart i København til september.


Sydbank
Syddanmark
29-03-2021

Vil du være på hold med de allerbedste privatrådgivere? Og trives du i en glad, ambitiøs og samarbejdende kultur? Så har vi i Padborg jobbet, hvor du kan fokusere på god faglig rådgivning til kunderne og sund bankdrift med fokus på langvarige relationer. Vi har nogle af de mest tilfredse medarbejdere i branchen, og en af vore kolleger har fået nye udfordringer i banken, så nu mangler vi dig som en del af teamet i Padborg.


Advokatfirmaet Flemming Jensen
Midtjylland
26-03-2021

Til vores afdeling for insolvensret søger vi også en 2.-3. års advokatfuldmægtig, der vil blive beskæftiget med den praktiske sagsbehandling af konkursboer fra opstart til slut. Vi har brug for en stærk profil med gode teoretiske egenskaber. Det er et krav, at du har praktisk erfaring med behandling af konkursboer, og at du har haft insolvensret som kursusfag på kandidatuddannelsen.


Advokatfirmaet Flemming Jensen
Midtjylland
26-03-2021

Hvis du søger stillingen som advokat til vores afdeling for insolvensret, forventer vi, at du selvstændigt kan stå for styringen og den praktiske sagsbehandling af konkursboer fra opstart til slut. Vi forventer, at du har både teoretisk og praktisk erfaring inden for insolvensret, og at du kan arbejde selvstændigt og systematisk samt tage ansvar for en effektiv behandling af sagerne.


Folkesparekassen
Midtjylland
26-03-2021

Vi søger en supporter til vores Backoffice-funktion, der har mod på en varieret arbejdsdag med mange opgaver.


Sparekassen Sjælland-Fyn
Hovedstaden
23-03-2021

I Sparekassen Sjælland-Fyn bliver du en del af en organisation, der tager sit samfundsansvar alvorligt. Vi vil gerne gøre en forskel ved at støtte op om talentudvikling og lokale initiativer rundt omkring på Sjælland og Fyn. På den måde bidrager vi til at gøre lokalområdet til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed.


You will contribute to the green transition and the continued high security of supply through the implementation and development of our ICT and BIM application, which ensures quality and efficiency in our operations and project portfolio. Your workplace will be in our office in Fredericia with the opportunity for homeoffice and great flexibility in relation to organizing your work and in the long run shape the content of the position.


Du bidrager til den grønne omstilling og den fortsat høje forsyningssikkerhed igennem implementering og udviklingen af vores IKT- og BIM-anvendelse, som tilsikrer kvalitet og effektivitet i vores drift og projektportefølje. Din arbejdsplads bliver på vores kontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde og på sigt forme indholdet af stillingen.


Y-mAbs Therapeutics A/S
Sjælland
22-03-2021

Exciting toxicology position in an entrepreneurial biopharmaceutical company


Letpension
Sjælland
17-03-2021

& friends CPH søger en forretningsudvikler med stor pensionserfaring til Letpensions forretningsudviklingsteam.


Imedier
Midtjylland
08-03-2021

Vil du gerne introduceres til salgsverdenen, og lære at være en dygtig sælger? Så har vi brug for dig.


Y-mAbs Therapeutics A/S
Hovedstaden
26-02-2021

Exciting QA opportunity within commercial operations