En del af WatchMedier

Filtre


Område
Branche
Kategori
Sprog
Job titel
Virksomhed
Område
Indrykket

Do you have experience with leading high performing teams within data-heavy domains? Are you skilled within agile development principles? And are you great with stakeholder management? If yes, you might be the new manager, we are looking for to head one of our data teams!

Midtjylland
21-09-2023

Danske Commodities

Do you have experience with credit risk management? Does it motivate you to impact how things are done? And do you thrive in an environment where priorities can change on a day-to-day basis? Then grab this opportunity to join our Credit Risk Management team as a credit risk analyst!

Midtjylland
21-09-2023

Are you a skilled and ambitious Gas Trader looking for an extraordinary opportunity to leave your mark on the energy trading industry? Are you ready to take charge and build a gas spot trading desk from the ground up? If so, we have the perfect role for you!

Hovedstaden
20-09-2023

Are you a talented and ambitious future leader eager to advance in your career path, then here is an extraordinary opportunity to leave your mark on the renewable energy landscape? Are you ready to take charge and strengthen our projects teams globally? If so, we have the perfect role for you!

Hovedstaden
20-09-2023

Are you a proactive and driven professional looking to shape the future of renewable energy projects? Here's a remarkable chance to be part of our team and contribute to our mission of combating climate change through innovative solutions. If you're ready to leverage your business acumen and strategic mindset to foster growth and partnerships, then this role is tailor-made for you!

Hovedstaden
20-09-2023

Exciting technical challenges await our new technical manager for the mechanical part of our metering and control stations every day. Tasks that require knowledge of measurement, control and regulation technology and component maintenance.

Midtjylland
20-09-2023

Der venter spændende tekniske udfordringer hver dag for vores nye fagansvarlige for den mekaniske del af vores måler- og regulatorstationer. Opgaver som kræver kendskab til måling, styring og reguleringsteknik og til vedligehold af komponenter.

Midtjylland
20-09-2023

Do you want to help drive the green transition? We are in the process of implementing the green transition of our electricity, heat and waste sectors, and we are looking for a new colleague with an interest and insight into the technical side of green heat production.

Syddanmark
20-09-2023

Vil du hjælpe med at drive den grønne omstilling? Vi er i fuld gang med at gennemføre den grønne omstilling af vores el, varme og affaldssektor, og vi søger en ny kollega med interesse og indsigt i den tekniske del af den grønne varmeproduktion.

Syddanmark
20-09-2023

Do you want to play a key role in the further development of the QHSE department in an exciting energy supply company? Are you motivated by influence, sharing your knowledge and working with great colleagues? Then here is an exciting position as a QHSE Specialist at Evida

Midtjylland
20-09-2023

Vil du spille en nøglerolle i den videre udvikling af QHSE-afdelingen i en spændende energiforsyningsvirksomhed? Motiveres du af indflydelse, formidling af din viden og samarbejdet med gode kolleger? Så er der her en spændende stilling som QHSE Specialist hos Evida

Midtjylland
20-09-2023

Vil du være med å forme fremtidens kraftmarked? Vi søker junior porteføljeforvaltere!

Norge
19-09-2023

GreenGo Energy

GreenGo Energy er en førende virksomhed inden for vedvarende energi som arbejder på at fremme en bæredygtig fremtid gennem udvikling af grønne energiprojekter. Vi søger en Teknisk Assistent til at styrke vores Development team og hjælpe med at realisere vores vision for en grønnere fremtid. Du vil blive ansat i vores Development afdeling og reportere til chefen for Development. Development afdelingen arbejder med udvikling, klargøring og ansvar for at vores projekter når frem til byggestart "Ready to Build

Hovedstaden
19-09-2023

Danske Commodities

Do you have experience with master data management (MDM)? Do you enjoy a balance between interacting with stakeholders and digging into code? And would you like a role where you get to maximise operational efficiency and improve decision-making processes – all with the purpose of a greener future? Then you might be the master data specialist we are looking for to join our Data Architecture and Engineering (DARC) team!

Midtjylland
19-09-2023

Join us in our work to support the gas market in Denmark and to transport gas to Poland, enabling the phasing out of coal

Hovedstaden
18-09-2023

Kom og bliv en del af vores arbejde med at understøtte gasmarkedet i Danmark og at transportere gas til Polen, der muliggør udfasning af kul

Hovedstaden
18-09-2023

Nitor Energy A/S

As the new COO, you will be responsible for the operational and administrative area and manage the day-to-day operations in close coorporation with the three founders – CEO, CBDO and CFO

Midtjylland
18-09-2023

Nitor Energy A/S

As Head of IT, you will work to drive continuous improvement, transparency, and manageability across the IT organisation and the entire Nitor organisation. Simplicity, agility and proactivity are keywords for the IT strategy to support the company’s growth agenda

Midtjylland
18-09-2023

As Group Finance Director at Frontmatec, you will be part of a global organization, allowing you to work with several colleagues and stakeholders. In 2022, Frontmatec, the leading global player in the red meat processing industry, was acquired by the international private equity firm KKR as part of its Food Technology investment platform. As Group Finance Director, you will be very important in developing financial processes and internal controls

Danmark
18-09-2023

Maternity cover to work with Power-to-X and the important role of green fuels in tomorrow's green energy system.

Hovedstaden
15-09-2023

Barselsvikar til arbejdet med Power-to-X og grønne brændstoffers vigtige rolle i morgendagens grønne energisystem.

Hovedstaden
15-09-2023

Are you a 1st or 2nd year lawyer with experience in real estate? Then join one of the most skilled and competent legal real estate teams in the industry, starting as soon as possible! The specific position within Real Estate also offers close co-operation with our Renewable Energy department.

Hovedstaden
15-09-2023

Er du 1. eller 2. -års -advokat, og har du erfaring inden for fast ejendom? Så bliv en del af et af de dygtigste og mest kompetente juridiske fast ejendoms teams i branchen med opstart snarest muligt! Den konkrete stilling inden for Fast Ejendom byder endvidere på tæt samarbejde med vores afdeling for Renewable Energy.

Hovedstaden
15-09-2023

Do you categorise yourself as an effective and visionary Category Manager? Do you buy into bringing valuable industry experience to the table and driving real results? And are you skilled at developing key relationships with strategic partners and committed to working to ensure a business is always moving in the right direction?

Midtjylland
15-09-2023

Kategoriserer du dig selv, som effektiv og visionær Category Manager? Køber du ind på at bringe værdifuld brancheerfaring frem og skabe reelle resultater? Og er du dygtig til at udvikle nøglerelationer med strategiske partnere og forpligtet til at arbejde for at sikre, at en virksomhed hele tiden bevæger sig i den rigtige retning?

Midtjylland
15-09-2023

Do you want to make district heating project proposals to the authorities and collaborate on urban development and supplying new customers in Copenhagen?

Hovedstaden
15-09-2023

Har du lyst til at lave fjernvarmeprojektforslag til myndighederne og indgå i samarbejdet om byudvikling og forsyning af nye kunder i København?

Hovedstaden
15-09-2023

If you are motivated by understanding principles and technologies for storing, managing and accessing data in different systems and have a good business-orientated data foundation, then there is an exciting position as a Data Engineer at Evida.

Midtjylland
14-09-2023

Motiveres du af have styr på principper og teknologier inden for lagring, håndtering og tilgang til data i forskellige systemer, og har du et godt forretningsorienteret datafundament, så er der her en spændende stilling som Data Engineer hos Evida.

Midtjylland
14-09-2023

Vil du skabe optimalt flow i en kompleks virksomhed? Og vil du være med på en spændende transformationsrejse, som bidrager til den grønne energiomstilling i Danmark?

Midtjylland
13-09-2023

Er du en dygtig og empatisk topleder med tårnhøje ambitioner inden for bæredygtig og driftssikker forsyning? Er du en stærk kommunikator med et skarpt, strategisk blik, der kan sikre fremdrift i selskabets positive udvikling? Så er du måske vores nye direktør!

Hovedstaden
12-09-2023

Do you want to take responsibility for the overall strategic planning of the fibre network? Do you want to be the link between many internal and external partners? Then this is your chance to influence the future shape of the fibre network on Funen.

Syddanmark
12-09-2023

Har du mod på at medtage ansvar for den overordnede strategiske planlægning af fibernettet? Vil du være bindeled mellem mange interne og eksterne partnere? Så er muligheden for at få indflydelse på den fremtidige udformning af fibernettet på Fyn.

Syddanmark
12-09-2023

Help shape the gas system of the future and have the opportunity to become an expert in green gases in relation to gas system operations and building a new business area for hydrogen transport. As a key player, you will contribute with the knowledge and solutions needed to succeed in the green transition of the gas system in record time

Hovedstaden
12-09-2023

Vær med til at forme fremtidens gassystem og få mulighed for at blive ekspert i grønne gasser i forhold til drift af gassystemet og opbygning af et nyt forretningsområde for transport af brint. Som nøgleperson bidrager du med viden og løsninger, som er nødvendige for at lykkedes med den grønne omstilling af gassystemet på rekordtid

Hovedstaden
12-09-2023

Danske Commodities

Do you thrive on developing great data solutions? And would you like the opportunity to take ownership of a central tech product’s databases of a global tech trading company? Then you might be the database administrator (DBA) we are looking for!

Midtjylland
12-09-2023

Process Engineering A/S

Are you passionate about forming the HR strategy and implementing HR initiatives, and do you want to become part of an organisation focusing on growth and organisational development?

Syddanmark
11-09-2023

Do you have experience with Python (or are you curious to learn)? Do you thrive on working analytically? And does it motivate you to optimise workflows? Then grab this opportunity to join our Process Improvement & Automation team and make a difference for the business and your colleagues!

Midtjylland
08-09-2023

Bring your technical insight and system understanding into play and help set the agenda for Denmark's new gas infrastructure

Midtjylland
06-09-2023

Bring din tekniske indsigt og systemforståelse i spil, og vær med til at sætte agendaen for Danmarks nye gasinfrastruktur

Midtjylland
06-09-2023

Combine your experience leading complex projects with your sharp analytical and communication skills and help develop Denmark's new gas infrastructure

Midtjylland
06-09-2023

Kombinér din erfaring med at lede komplekse projekter med dine skarpe analytiske evner og dygtige kommunikation, og vær med til at udvikle Danmarks nye gasinfrastruktur

Midtjylland
06-09-2023

Do you want to be part of a rapidly developing department and contribute to future-proofing the electricity infrastructure in Denmark to support the green transition?

Syddanmark
05-09-2023

Vil du være en del af en afdeling i rivende udvikling og bidrage til at fremtidssikre el-infrastrukturen i Danmark til at kunne understøtte den grønne omstilling?

Syddanmark
05-09-2023

We are looking for a systematic and communicative Senior Commercial Asset Manager, who will be responsible for commercial related matters within the operational portfolio. The position holds a unique opportunity to become part of a successful company focusing on solar energy

Hovedstaden
04-09-2023

I denne stillingen vil du være en sentral drivkraft i tidlig fase utvikling av innovative vannkraftprosjekter. Dine oppgaver inkluderer å identifisere interessante konsepter, vurdere teknisk gjennomførbarhet og utarbeide lønnsomhets- og risikoanalyser. Du leder et tverrfaglig team innen energimarked, finans, miljø og bærekraft, og samarbeider tett med eksterne tekniske eksperter. Ditt arbeid vil også omfatte nært samarbeid med våre kraftverksområder.

Norge
04-09-2023

Danske Commodities

Would you like to take part in making renewable energy a commercially viable business by facilitating data-driven value-creation in a global energy trading company? Then you might be just who we are looking for as our new data engineer!

Midtjylland
01-09-2023

Do you want to help realise the green transition - especially Denmark's hydrogen infrastructure? Are you a skilled leader who is motivated by working with business development, communication, networking and collaboration? Are you good at building relationships and recognising opportunities?

Midtjylland
31-08-2023

Vil du være med til at virkeliggøre den grønne omstilling - i særlig grad Danmarks infrastruktur på brintområdet? Er du en dygtig leder, der motiveres af at arbejde med forretningsudvikling, formidling, netværk og samarbejde? Er du god til at skabe relationer og til at se muligheder?

Midtjylland
31-08-2023

Evida is looking for an experienced and hands-on IT Support Manager to drive and further develop our IT Support department. You'll be leading a small team of six employees, so the job is a great mix of people management, process improvement, execution and hands-on support, supporting users when needed.

Midtjylland
30-08-2023

Evida søger en erfaren og hands-on IT Support Manager, som kan drive og videreudvikle vores IT-Support-afdeling. Du bliver leder af et mindre team på seks medarbejdere, så jobbet er en fantastisk blanding mellem personaleledelse, procesforbedringer, eksekvering og praktisk support, der understøtter brugerne, når det er nødvendigt

Midtjylland
30-08-2023

Want to be part of something bigger? Do you want to be part of a group that seeks to accelerate the green transition on all parameters? Do you want to put your personal fingerprint on the industry and building sector's CO2 reduction? Do you want to work closely together in a nationwide team of consultants with competences and backgrounds in everything from strategy and sustainability to thermodynamics and process installations? Do you have a qualified background in sustainability? - Then this could be the opportunity for you.

Midtjylland
Hovedstaden
30-08-2023

Ønsker du at være en del af noget større? Ønsker du at være en del af en koncern, der på alle parametre søger at accelerere den grønne omstilling? Ønsker du at sætte dit personlige fingeraftryk på industriens- og bygningssektorens CO2-reduktion? Ønsker du at arbejde tæt sammen i et landsdækkende team af rådgivere med kompetencer og baggrund indenfor alt fra strategi og bæredygtighed til termodynamik og procesinstallationer? Har du en kvalificeret baggrund indenfor bæredygtighed? – Så er dette måske muligheden for dig.

Midtjylland
Hovedstaden
30-08-2023

Vil du med på en spændende transformationsrejse og bidrage til Danmarks omstilling til grøn energi?

Midtjylland
28-08-2023

Sparekassen Sjælland-Fyn

Sparekassen Sjælland-Fyn is in the midst of a major sustainability programme. Therefore, we are looking for an analyst with experience and passion for working with data to help develop ESG and sustainability. Among other things, you will play a crucial role in creating the foundation for the future development of the ESG area and will collaborate broadly with our management functions and data team to ensure that our reporting contains and fulfils the necessary data points and disclosure requirements.

Sjælland
28-08-2023

Sparekassen Sjælland-Fyn

Sparekassen Sjælland-Fyn er i fuld gang med et større program inden for bæredygtighed. Derfor søger vi en analytiker med erfaring og passion for at arbejde med data, der skal være med til udvikle ESG og bæredygtighed. Du får bl.a. en afgørende rolle i at skabe grundlaget for den kommende udvikling af ESG-området og kommer til at samarbejde bredt med vores ledelsesfunktioner og datateam for at sikre, at vores rapporteringer indeholder og opfylder de nødvendige datapunkter og oplysningskrav.

Sjælland
28-08-2023

Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn is looking for a collaborative and visionary CEO who can create the climate-neutral, robust and competitive district heating of the future based on a secure and well-consolidated operation.

Syddanmark
28-08-2023

Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn søger en samarbejdende og visionær administrerende direktør, der kan skabe fremtidens klimaneutrale, robuste og konkurrencedygtige fjernvarme på basis af en sikker og velkonsolideret drift.

Syddanmark
28-08-2023

Thvilum

In this position, you will be responsible for expanding and internationalizing the company, ensuring that ambitious sales targets are met both domestically and internationally. Your responsibilities will also encompass exploration of potential innovation and synergies in partnerships, such as Kamstrup and Blue Control

Midtjylland
25-08-2023

Advansor is looking for Senior Sales Engineer to become a part of an international team driven by finding the best solution for our customers

Midtjylland
21-08-2023